Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Zásady práce s Vašimi údaji

Jsme společnost provocateur s.r.o.
 

IČ: 24703427
DIČ: CZ24703427
se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Česká republika                      
zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 167379

e-mail:     info@provocateur.cz
telefon:    +420 607 909 336
www.provocateur.cz 

Pro poskytování našich služeb a náš provoz zpracováváme některé vaše osobní údaje. Ve společnosti provocateur považujeme osobní údaje našich zákazníků, dodavatelů a dalších osob za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost provocateur přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, potenciálních zákazníků, dodavatelů či případně dalších subjektů údajů. Zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („Nařízení GDPR“).


Poptáváte naše služby?

Máme široké portfolio produktů a služeb. Najdete ho na www.provocateur.cz nebo na odkazujících webových stránkách. Budeme rádi, pokud nás kontaktujete nebo služby a produkty rovnou vyzkoušíte.

Pokud poptáte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte. Jsou to nejčastěji jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. Proč?

– Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
– pokud se pro naše produkty nebo služby rozhodnete, budeme jejich prostřednictvím s Vámi komunikovat (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
– použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR)


Odebíráte naše produkty a služby?

Jsme rádi, pokud jste nám svěřili svoji důvěru. V takovém případě, abychom mohli služby poskytovat, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, IP adresu, fakturační údaje, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně osobní údaje kontaktních osob, které nám uvedete a údaje o poptávání/poskytování služeb. Proč?

– prostřednictvím těchto údajů s Vámi budeme komunikovat (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
– údaje potřebujeme pro účely uzavření smlouvy samotné (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
– přes tyto údaje jsme schopni zprovoznit náš produkt nebo službu (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
– prostřednictvím údajů o způsobu využívání služeb jsme schopni je neustále vylepšovat (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR)
– e-mailovou adresu zařadíme do našich novinek (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR)
– použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR

Takové zpracování nám umožňuje Nařízení GDPR (plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, případně oprávněný zájem). Data budeme zpracovávat po dobu naší spolupráce a potom 10 let od posledního poskytnutí plnění.

Pokud jste nám to nezakázali, společnost provocateur je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu (případně telefonní číslo) ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb. E-mailovou adresu zařadíme do databáze na 3 roky od posledního využití naší služby, z odběru se ale můžete kdykoliv odhlásit.


Jste naši byznys partneři (dodavatelé)?

Naše spolupráce nás těší. Abychom si ale řádně poskytovali služby, je potřeba zpracovat i některé údaje (typicky jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, firemní údaje, údaje o spolupráci). Proč?

– použijeme je pro sepis a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
– kontaktní údaje použijeme pro komunikaci ohledně spolupráce (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
– použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR)

Takové zpracování nám umožňuje Nařízení GDPR (plnění smlouvy, plnění zákonných povinností). Data budeme zpracovávat po dobu naší spolupráce a potom 10 let od posledního poskytnutí plnění.

V rámci (například affiliate) spolupráce mezi námi může dojít i k předávání některých osobních údajů třetích osob (například cookies, údajů o leadech a konverzích, doručovací údaje apod.). V takovém případě jako jednotliví správci osobních údajů odpovídáme za to, že s osobními údaji pracujeme podle Nařízení GDPR správně a bezpečně. Každý si nastavíme své procesy a zabezpečení dat, také jsme si vědomi toho, že odpovídáme za vlastní zajištění právního titulu pro zpracování a dodržování povinnosti mlčenlivosti.


Zatím naše služby nevyužíváte, ale zapsali jste se nám do newsletteru?

Děkujeme za zájem. Vaši e-mailovou adresu zapíšeme do newsletteru na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Ten je dobrovolný a můžete ho vzít kdykoliv zpět. Do odběru vás zapíšeme po dobu 3 let, pokud nám souhlas neprodloužíte.


Rádi byste u nás pracovali a poslali jste nám vaše CV?

Jsme rádi, že jsme Vám padli do oka. Pokud jste nám poslali Váš životopis, mrkneme se na něj. V takovém případě zpracováváme Vaše údaje, které jsou v životopise uvedené a Vaše kontaktní údaje, které jste nám na sebe nechali.

Takové zpracování umožňuje Nařízení GDPR (jednání o smlouvě, čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR). S těmito údaji budeme pracovat po dobu otevřeného výběrového řízení, na které reagujete, případně po dobu 3 měsíců (pokud nereagujete na konkrétní pracovní inzerát). Pokud se na další spolupráci nedomluvíme, Vaše údaje budeme dál zpracovávat pouze s Vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR), pro případ otevření nových pozic někdy v budoucnu. Takový souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat.


Kdo se k datům dostane? 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu jen tak nepředáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům společnosti provocateur, včetně freelancerů, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti a poskytováním služeb, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností provocateur.

Jsou to zejména:

– freelanceři podílející se na vývoji a udržování našich produktů (z oblasti psychologie, IT, marketingu);
– společnosti podílející se na zajištění plateb (platební brány, banky);
– poskytovatelé prvků a doplňků, které v rámci našich produktů a služeb využíváte;
– poskytovatel e-mailingové služby (Mailchimp);
– případně další, pokud se na nich domluvíme v rámci spolupráce.

Ještě byste měli vědět

Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na info@provocateur.cz nebo zavolejte na +420 607 909 336. V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů, ale odpovědnosti za zpracovávané údaje jsou praktickým způsobem rozděleny a Vaší žádosti se budeme náležitě věnovat. Z naší strany nedochází k tzv. automatickému rozhodování a profilování. Osobní údaje neopustí území Evropské unie.

Nařízení GDPR, které oblast osobních údajů upravuje, Vám dává mimo jiné řadu práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jedná se o právo:

– na přístup k osobním údajům;
– na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
– na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
– na omezení zpracování osobních údajů;
– na přenositelnost údajů;
– vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
– právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů ( HYPERLINK "http://www.uoou.cz/" www.uoou.cz).

Jsme v rámci naší spolupráce zpracovatelé dat, kterých jste správci?

Pokud je provocateur z pohledu Nařízení GDPR zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci, platí pro provocateur tyto podmínky práce s daty (zpracovatelská smlouva):

– provocateur může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné v provocateur produktech nebo ke kterým má provocateur přístup z důvodu vývoje/zdokonalování/údržby služeb pro klienta. Jsou to nejčastěji zákaznické údaje jako jméno, příjmení, doručovací adresy zákazníků, IP adresy, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o nákupech a poptávkách, případně údaje, které s nákupem souvisí.
– provocateur osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování svých produktů a služeb, pokud se nedomluvíme individuálně jinak. Údaje bude provocateur pro klienta zpracovávat po dobu poskytování svých provocateur produktů a služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a provocateur s nimi pracuje pouze na základě jeho pokynů.
– provocateur přijal maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
– provocateur zajistil, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních přepisů.
– provocateur se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit produktů a služeb).
– provocateur bude při plnění povinností podle Nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
– provocateur smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT a marketingových služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely provozu a vývoje provocateur produktů, kteří splňují normy stanovené Evropskou unií, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta.
– V případě ukončení poskytování provocateur produktů, ve kterých jsou osobní údaje umístěné, provocateur přestane osobní údaje aktivně zpracovávat a nejpozději po 60 dnech vymaže existující (zálohovací) kopie, pokud právní předpisy nevyžadují jejich ponechání (například z důvodu trestního řízení apod.)
– provocateur se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. provocateur zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost provocateur trvá i po skončení naší spolupráce.
– provocateur je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.